Verklaring Omtrend Gedrag (VOG)
Onze vereniging wordt in haar geheel gerund door vrijwilligers. Alle vrijwillige bestuursleden en trainers hebben voor de zwemvereniging een Verklaring Omtrend Gedrag (VOG) moeten overleggen.  Een VOG wordt afgegeven als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan. Is de aanvrager wel in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is.

Aanname en acceptatiebeleid
Onze vereniging heeft voor vrijwilligers een aanname en acceptatiebeleid, welke op deze website te vinden is. We zijn streng in het binnenhalen van nieuwe vrijwilligers, binnen een vereniging als de onze is dat ook nodig! Tegelijkertijd zijn we ook erg blij met onze vrijwilligers, immers: zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet blijven bestaan!

Vrijwilligers gezocht 
Ook ZV Onderdak kan altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken. O.a. voor hulp bij wedstrijden, hulp bij trainingen, geven van trainingen, etc. Mocht je het leuk vinden om het vrijwilligersteam van ZV Onderdak te komen ondersteunen, en heb je kwaliteiten die wij niet willen missen, neem dan eens contact met ons op!